Glädjeresan - Till startsidan

Glädjeresans insamlingsstiftelse

För att hedra Lars Brandeby och att sprida glädje samt skänka pengar till välgörande ändamål, har vi beslutat att bilda en insamlingsstiftelse benämnd: Insamlingsstiftelsen Glädjeresan.

Vars ändamål skall vara att sprida glädje samt skänka pengar till välgörande ändamål.

Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att lämna bidrag till välgörande ändamål.

I stiftelsens första styrelse ingår följande personer:

Tommy Witedal
Lasse Kronér
Linda Karlsson

Som stiftare vädjar vi härmed genom detta upprop om bidrag till stiftelsen.

Bidrag betalas lämpligen in till bankgiro 847-9396.

Glädjeresan 2013 i Göteborg
Ändamålet för Glädjeresan 2013 i Göteborg är att stödja Ågrenska "syskonhuset" och insamlingsstiftelsen för drottning Silvias barn och ungdonssjukhus "clownverksamheten".

Läs mer

 

Glädjeresan 2014 i Malmö

Vi blickar framåt mot Glädjeresan

2014 i Malmö

Vill du sponsra Glädjeresan?
Kontakta Glädjeresan på din ort genom vårt formulär. Gå till kontaktsidan