Glädjeresan - Till startsidan

Glädjeresans insamlingsstiftelse

För att hedra Lars Brandeby och att sprida glädje samt skänka pengar till välgörande ändamål, har vi beslutat att bilda en insamlingsstiftelse benämnd: Insamlingsstiftelsen Glädjeresan.

Vars ändamål skall vara att sprida glädje samt skänka pengar till välgörande ändamål.

Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att lämna bidrag till välgörande ändamål.

Som stiftare vädjar vi härmed genom detta upprop om bidrag till stiftelsen.

Bidrag betalas lämpligen in till bankgiro 847-9396.


Vill du sponsra Glädjeresan?
Kontakta Glädjeresan genom vårt formulär. Gå till kontaktsidan